Valdemar Magnusson

Kort om Valdemar Magnusson TITEL Hertig av Finland LEVNADSÅR Första hälften av 1280-talet-1318 FAMILJ FÖRÄLDRAR Magnus Ladulås Helvig av Holstein SYSKON Erik MagnussonIngeborg MagnussonBirger MagnussonErik MagnussonRikissa Magnusson MAKE/MAKA Ä1Kristina...

Heneke Bekman

Kort om Heneke Bekman TITEL   Hennicke Bäckman Fogde/Hövitsman på Axevalla hus runt åren 1405,  1419-1428 LEVNADSÅR    -1430 FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Heneke Bekman Fogde på Axevalla hus runt 1419- 1428. Heneke Bekman...

Lydecke Rytz

Kort om Lydecke Rytz TITEL    Fogde på Axevalla hus runt 1973 LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Lydecke Rytz Från mars 1373 finns ett pantbrev utfärdat som skall vara ställt till Lydecke Rytz. Det är ställt...

lngemar Rangvaldsson

Kort om lngemar Rangvaldsson TITEL     LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON    Ture Jönsson Svarte Skåning MAKE/MAKA     BARN     lngemar Rangvaldsson Kammarmästare Skall ha fått kungens kvitto på 1350-talet på den räkenskap han hade...

Karl i Valstad

Kort om Karl i Valstad TITEL   LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON    Ture Jönsson Svarte Skåning MAKE/MAKA     BARN     Karl i Valstad Skall enligt en notering i Skara domkapitel ha styrt Axevalla hus efter 1323 – Hade bevisligen...