Kort om Lars Snakenborg

TITEL  

 Riddare och Hövitsman på Axevalla hus runt 1449

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Lars Snakenborg

Brev utfärdat av bland andra Lars Snakenborg 9 juli 1449 – 
Brevet är utfärdat av bland andra Lars Snakenborg, riddare och hövitsman på Axvall, Bent Gylta, lagmani Västergötland,Bengt Gustavsson, ärkedjäkne och electus i Skara, med fl era
Innehållet i brevet skall vara…
Att dessa stadfäster herr Ragvald Gustavssons testamentsgåva till Vadstena kloster gällande en gård i Åsakai Ullene socken som bebos av ”Pawe”.