På en udde i sjön Husgärdessjön ligger resterna av den medeltida riksborgen Axevalla hus. Idag finns nästan ingenting kvar av borgen och trots att detta en gång anses ha varit ett av vårt lands starkaste fästen vet vi förhållandevis lite om dess historia. Borgen har till exempel aldrig blivit utgrävd.

På axevallahus.se sammanställer vi vad vi kunnat hitta om borgen och dess historia i olika källor. Här finns detaljer om borgens historia, hur borgen kan ha sett ut och en hel del information om de människor som förekommer i dess historia. Här och där finns även fördjupningar om andra intressanta platser i borgens närhet och kartor över intressanta platser. 

SUMMARY IN ENGLISH

Var låg Axevalla hus

Ruinen efter Axevalla hus ligger vid kanten av Axevalla hed på en udde i sjön Husgärdessjön ungefär mitt  emellan städerna  Skara och Skövde. Området som borgen ligger i kallas Valle efter Valle härad och närmaste byar är Skärv, Axvall och Varnhem.

Axevalla hus – Axevalla hus låg mitt emellan Vänern och Vättern. Ungefär en mil från Skara som var en stad redan på medeltiden. Klicka på bilden så öppnas den i ett större fönster. 

Området som borgen ligger i har varit bebott sen stenåldern. Man har bland annat funnit exceptionella gravar från stenåldern och fossila åkermarksområden från järnåldern på den intilliggande heden ”Axevalla hed”. Människor kunde etablera sig i området tack vare en rik tillgång på jakt och fiske och så småningom även bördig jordbruksmark. De många sjöarna i området är lämningar efter inlandsisen och dessa var betydligt större och mer sammanhängande en gång i tiden.

Välståndet ledde till att för den tiden stora byar och till och med städer kunde växa fram i trakten.

VIKINGATIDEN

En växande befolkning kräver någon form av skydd mot fiender och det kan ha funnits en befäst släktgård som utvecklades till en borg här redan under vikingatiden. I avsaknad av säkra källor får man förlita sig på sägner kring borgens tidiga historia. En sådan berättar om en vikingadrottning vid namn Sigrid Storråda som bodde på Axevalla hus.

Vid utgrävningar i Varnhem några kilometer bort har man hittat Sveriges äldsta kyrka och man har kunnat bekräfta att det levde kristna vikingar här i trakten redan på 900-talet. Vi vet även att området hade en stor betydelse under medeltiden. Skara som ligger ungefär en mil bort är en av Sveriges äldsta städer (mer än 1 000 år gammal) och Sveriges första biskopssäte.

Kata gård och Varnhems kloster – Vid utgrävningar i Varnhem några kilometer bort har man hittat ruinerna efter en av Sveriges äldsta kyrkor. Det levde kristna vikingar här redan på 900-talet.

MEDELTIDEN OCH KUNGAMAKTENS AXEVALLA HUS

Runt medeltiden börjar det dyka upp fler och fler säkra källor som ger oss ledtrådar om Axevalla hus historia. Under 1200-talet gick Sverige från att bestå av små hövdingariken till att bli ett verkligt kungadöme. Axevalla hus blev tidigt en av kungamaktens borgar. En sådan borg användes av kungen då han och hans följe befann sig i trakten. Borgen var även platsen för fogden, kungens utsände, som ansvarade för att driva in skatt.

Axevalla fögderi skall ha varit känt för sina hårda fogdar som gjorde livet svårt för traktens bönder. Axevalla hus ligger i Valle härad (som även fått ge namn till Valle Camping) men under borgens storhetstid ingick en betydligt större landsdel i borgens och fogdens område. Borglänet innefattade under delar av 1300-talet hela Västergötland och Värmland.

Axevalla hus hade även en viktig roll ur försvarssynpunkt då den låg längs en av de viktigaste vägarna från Götaland till Svealand. Under slutet av 1200-talet var troligen Axevalla hus rikets förnämsta och starkaste befästning.

Axevalla hus brinner

Borgen hade en viktig roll som försvars och fogdeborg ända fram till 1400-talet. Flera gånger under historien blev borgen belägrad och flera gånger verkar den också ha eldhärjats genom åren.

Runt mitten av 1400-talet sägs bönderna runt Axevalla hus dock ha lyckats bränna ner borgen helt. Man skall ha tröttnat på fögderiet och gjort uppror. 

Det är inte helt säkerställt hur den ödesdigra branden uppstod men någon gång kring 1469 rasade borgen och byggdes aldrig upp igen. Detta innebär slutet för Axevalla hus som alltså vid denna tid hade spelat ut sin roll som befästning och fogdeborg.

Ruiner blev byggmaterial

Efter den ödesdigra branden fungerade borgen som stentäkt. I verket Suecia antiqua et hodierna som gavs ut i början av 1700-talet finns borgruinerna av Axevalla hus avbildade.

Även om bilden inte stämmer helt överens med hur borgen verkligen såg ut, så är det den enda skiss som finns bevarad och kan ge ledtrådar till hur den en gång kan ha sett ut. I slutet av 1700-talet används så gott som all kvarvarande kalksten för att renovera Skärvs kyrka.

Axevalla hus ruinen

Suecia antiqua et hodierna – I verket Suecia antiqua et hodierna som gavs ut i början av 1700-talet finns borgruinerna av Axevalla hus avbildade.

Pålspärr från 1200-talet

Det har nu gått mer än 500 år sedan borgen brändes ner och flera hundra år sedan ruinen plundrades på sina stenar och det finns inte många spår av Axevalla hus kvar idag. Utöver vallgravar och några kalkstenar finns inte mycket att beskåda på udden där borgen låg en gång i tiden.

När sjön ligger spegelblank kan man dock än i dag se spår av borgens försvarsverk som är daterat till 1288. Den kalkrika sjön har bevarat delar av den palissad av ekstockar som hindrade angrepp från sjösidan.

Pålspärren – Pålspärren omgav en gång hela halvön och skyddade borgen mot inkräktare som kom sjövägen. Pålspärren är daterad till 1288.

Aldrig utgrävd

Trots ett antal försök att samla in pengar och några mindre initiativ har borgen aldrig blivit utgrävd och ordentligt utforskad. I de höga vallarna kan det därför fortfarande gömma sig spännande historia om borgen och dess invånare.

Läs mer om borgens historia här

Läs mer om hur borgen kan ha sett ut här

Ruinerna efter Axevalla hus – Idag finns inte många spår kvar av riksborgen Axevalla hus. På udden i Husgärdessjön kan man vandra omkring bland vallarna som en gång utgjorde slottets vallgravar och grund för murverket.