Våra källor

Vi har hämtat information om Axevalla hus från källor på nätet, i böcker, i filmer, broschyrer, rapporter, databaser, muntliga berättelser med mera. Här nedan ser du en lista med källor om du vill läsa mer. Vi vill förresten gärna ha fler tips om källor vi kan använda – kontakta oss på info@axevallahus.se.

Arninge, Georg, 1882-1968. – Axevalla slottsruin : ”arvet förpliktar”. – 1967

Friberg, Georg & Lippold, Björn (1997).  Axevalla hus: svenskt medeltidsfäste och säte för västgötakungarna . [Skövde]: [s.n.]

Harrison, D. (2002). Jarlens sekel: en berättelse om 1200-talets Sverige. Stockholm: Ordfront.

Länsstyrelsen i Västra Götaland – https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/kulturmiljoer/axvalla-hus.html

Platåbergens geopark (2019), Rapport Bevarandeplan för geologiska naturvärden i platåbergslandskapet, Västergötland

Sveriges Kungahus. Sveriges Regenter under 1 000 år

Trafikverket (2019), Kulturarvsanalys Väg 49 Skara-Skövde, delen Axvall-Varnhem Skara kommun, Västra Götalands län

Utgren, L. & Harrison, D. (2002). I Arns fotspår. Stockholm: Piratförl..

Västergötlands museum – Länsstyrelsen i Västra Götaland (2005) Skyltar vid Axevalla hus.

 

Illustrationer och foto

Annika Larsson

Adherion (Fredrik Larsson)

Riksarkivet