Kort om lngemar Rangvaldsson

TITEL  

 

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 Ture Jönsson Svarte Skåning

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

lngemar Rangvaldsson

Kammarmästare Skall ha fått kungens kvitto på 1350-talet på den räkenskap han hade avlagt för förvaltningen av Skara fögderi.