Kort om Axevalla hed

Karta

Beskrivning

Viktiga årtal

0000

 

 

Axevalla hed

Rullstensås slutar med en brant mot Husgärdessjöns lågmarker. Här ligger Trogenborg.

Axevalla hed användes som militär exercisplats från 1696 till 1916. Enligt Trafikverkets utredning 1745-1916.  1800-talets excersished.

Det är väsentligt att öppenheten består kring den täta och slutna gruppen av byggnader som utgör en av landets få bevarade exercisplatser från indelningsverkets dagar.

Det sista stora krigsskådespelet skall ha ägt rum 1865 då 10 000 man marscherade i raka led under kungens ledning. Efter övningen skall kungen ha festat på heden.

För att få marken så platt som möjligt för att möjliggöra militära övningar höggs all skog ner i början av 1800-talet. Man fyllde även igen mossar och forngravar. Idag finns bara ett fågal sänkor kvar. Fältet sköts av betesdjur som enligt ett avtal om betesrätt från 1878 som gäller än idag.

Det finns spår av övningsverksamheten i form av skyttevärn grävda i form av ett system. Man hittar även ett större antal militära byggnader bland annat de så kallade lägerhyddorna och andra som används av Axevalla folkhögskola.

PÅ Axevalla hed fanns exceptionella gravmiljöer från stenålder. Fossila åkermarksområdena är från järnåldern.

 

Rubrik