Kort om Lydecke Rytz

TITEL  

 Fogde på Axevalla hus runt 1973

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Lydecke Rytz

Från mars 1373 finns ett pantbrev utfärdat som skall vara ställt till Lydecke Rytz. Det är ställt till Axevalla hus varför man tror att han var fogde under denna tid.