Kort om Karl i Valstad

TITEL  

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 Ture Jönsson Svarte Skåning

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Karl i Valstad

Skall enligt en notering i Skara domkapitel ha styrt Axevalla hus efter 1323 – Hade bevisligen kungliga uppdrag från 1340-talet till mitten av 1350 -talet.

Under denna tid kan fögderierna i Lödöse och Axevalla varit samordnad. Notiser om Karl i Valstad rör främst Gäsene, Kinne samt Väne härad. Det skalläven funnits ett Skara fögderi till okänt utseende. Om detta vet vi att Ingemar Rangvaldsson redogör inför kungen. Då låg Skara i Skånings härad som var ett grannhärad till Valle och Axevalla och som 1326 hört under slottet.