Kort om Heneke Bekman

TITEL  

Hennicke Bäckman Fogde/Hövitsman på Axevalla hus runt åren 1405,  1419-1428

LEVNADSÅR  

 -1430

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Heneke Bekman

Fogde på Axevalla hus runt 1419- 1428. Heneke Bekman omtalades som Hövitsman över Axevalla i notiser rörande hans hustru och dotter. Vadstena diariet nämner honom den 20 juli 1419 och den 28 april 1428. Hans svärson Anders Nilsson var borgens hövitsman när den långa belägringen inleddes av Engelbrekt.

Hövitsman över Axevalla hus till sin död 1430 Delvis tillsammans med Nils Guttormsson Tre Liljor