Kort om Valdemar Magnusson

TITEL

Hertig av Finland

LEVNADSÅR

Första hälften av 1280-talet-1318

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

Magnus Ladulås

Helvig av Holstein

SYSKON

Erik Magnusson
Ingeborg Magnusson
Birger Magnusson
Erik Magnusson
Rikissa Magnusson

MAKE/MAKA

Ä1
Kristina Tyrgilsdotter
Ä2
Ingeborg Eriksdotter

BARN

 

Valdemar Magnusson