Hertig Eriks Sigill
Kort om Erik Magnusson

TITEL

Hertig (Hertigdöme Södemanland)

LEVNADSÅR

1282-1318

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

Magnus Ladulås

Helvig av Holstein

SYSKON

Valdemar Magnusson

Birger Magnusson

MAKE/MAKA

Ingeborg Håkansdotter (norsk kungadotter)

BARN

Magnus Eriksson

Eufemia (gift med Albrekt den store av Mecklenburg)

Erik Magnusson

 

Erik gästade Nyköpings gästabud 1317 där svalt han senare ihjäl.

Erik Magnusson, född omkring 1282, död 1318 i fångenskap på Nyköpingshus, var yngre son till Magnus Ladulås och Helvig av Holstein. Han var hertig, med ett hertigdöme omfattande främst Södermanland från 1303 till sin död. Tillsammans med brodern Valdemar gjorde han uppror mot deras äldre bror Birger, som övertagit den svenska tronen. Efter flera vändningar slutade upproret med att Erik och Valdemar avled i fångenskap, men kronan kom ändå att övergå till Eriks son med den norska kungadottern Ingeborg Håkansdotter, Magnus Eriksson, som även ärvde den norska kronan. Erik är huvudperson i Erikskrönikan.

Förutom att vara huvudperson i Erikskrönikan har även hertig Erik bidragit till den svenska litteraturhistorien då hans trolovning med Ingeborg föranledde översättningen av tre riddarromaner till svenska, de så kallade Eufemiavisorna.