Lars Snakenborg

Kort om Lars Snakenborg TITEL    Riddare och Hövitsman på Axevalla hus runt 1449 LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Lars Snakenborg Brev utfärdat av bland andra Lars Snakenborg 9 juli 1449 – Brevet är...

Otto Torbjörnsson Fågel

Kort om Otto Torbjörnsson Fågel TITEL     LEVNADSÅR    -1475 (avrättas) FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Otto Torbjörnsson Fågel Skall enligt Olaus Petri ha lett en bondehär som 1471 brände Axevalla hus. En slags...

Ivar Green

Kort om Ivar Green TITEL    Riddare LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Ivar Green Riddare som Åke Jönsson Svarte Skåning kapitulerade till Vårfrudagen 1465. Vägrade lämna över borgen till kung Karl och bad...

Erik Nilsson Oxenstjärna

Kort om Erik Nilsson Oxenstjärna TITEL    Hövitsman LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Erik Nilsson Oxenstjärna Hövitsman som leder belägring av borgen...

Åke Jönsson Svarte Skåning

Kort om Åke Jönsson Svarte Skåning TITEL     LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON    Ture Jönsson Svarte Skåning MAKE/MAKA     BARN     Åke Jönsson Svarte Skåning Tillsattes som danskvänlig fogde på Axevalla hus av den danske kungen...

Ture Jönsson Svarte Skåning

Kort om Ture Jönsson Svarte Skåning TITEL    Fogde på Axevalla hus 1456 ? – LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Ture Jönsson Svarte Skåning Tillsattes som danskvänlig fogde på Axevalla hus av den danske...