Kort om Erik Nilsson Oxenstjärna

TITEL  

 Hövitsman

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Erik Nilsson Oxenstjärna

Hövitsman som leder belägring av borgen 1464