Kort om Åke Jönsson Svarte Skåning

TITEL  

 

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 Ture Jönsson Svarte Skåning

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Åke Jönsson Svarte Skåning

Tillsattes som danskvänlig fogde på Axevalla hus av den danske kungen Kristian. Hårdhänt förvaltning.  Efterträdde sin bror Ture Jönsson Svarte Skåning.