Kort om Ture Jönsson Svarte Skåning

TITEL  

 Fogde på Axevalla hus 1456 ? –

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Ture Jönsson Svarte Skåning

Tillsattes som danskvänlig fogde på Axevalla hus av den danske kungen Kristian – plågoande som ledde till att bönderna skrev till kungen.