Birger Magnusson

Kort om Birger Magnusson TITEL     LEVNADSÅR     FAMILJ   FÖRÄLDRAR     SYSKON     MAKE/MAKA     BARN     Birger...

Skoglar Toste

Kort om Skoglar Toste TITEL Vikingahövding LEVNADSÅR FAMILJ FÖRÄLDRAR   SYSKON   MAKE/MAKA   BARN  Sigrid Storråda Skoglar Toste Vid mitten av 900-talet bodde en vikingahövding i Västergötland vid namn Skoglar Toste, Ofantligt rik och ägde en mängd...