Kort om Utgrävningar

Karta

Beskrivning

Viktiga årtal

0000

 

 

Utgrävningar

1870-talet – En Kapten Broman skall ha gjort en mindre utgrävning av borgen. 

 

1931 – Skaraborgs Läns folkskoleförbund anordnade en sommarfest vid vilken kronprinsen och kronprinsessan närvarade. Dessa skänkte ett penningbelopp som grundplåt  till den fond för utgrävning, Axvallahusfonden, som samtidigt bildades.

 

1936-1937 –  Enligt GA skall densamma fått tillstånd av Riksantikvarieöämbetet att ”för uppmätning upptaga smärre gropar”. Manliga elever från Axevalla folkhögskola skall ha biträtt med schaktningsarbeten. Även skansen Trogenborg verkar de mätt upp.

 

Frågor som skulle kunna besvaras. Låg den tidigare borgen innan nyhuset på samma plats. Hur gamla är ruinerna, hur länge har det funnits en borg på denna plats. Var låg den innan. Hur såg den ut.

 

Rubrik