Kort om Ture Turesson Bjälke

TITEL  

 Fogde på Axevalla hus runt 1450

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Ture Turesson Bjälke

Kungens före detta svåger. Ertappas med ett förrädiskt brevväxleri med danskarna vilket leder till at than 1452 fängslas av kung Karls anhängare Tord Karlsson Bonde.

Kung Karl hade litat på Ture Turesson Bjälke så stort att han tilldelats Axevalla hus

Döptes av bönderna till ”slaktaren” eftersom han var grym och hård mot bönderna.

Låtsades vara tillgiven kungen, samtidigt som han underhandlade med kung Kristian och dennes riksmarsalk Klas Rönnow om att överlämna Axevalla hus till Danmark.

1451 kallar Kung Karl Knutsson till sig Ture till Vadstena och redpgör då för planer kring försvaret av Västergötland. Kungen litar på honom och skriver till marsken Thord Bonde som försvarar provinsen att han alltid skulle höra med Ture på Axevalla.

Kungen fick dock se breven som skrivits av ture till den danska kungen.

Breven hade uppdagats efter Thord Bondes överraskande anfall på Lödöse som då fallit i Svenskarna shänder. Kung Kristians hemliga brevväxling med svenska män och kvinnor.

Thord Bonde red själv med en trupp på 30 ryttare till mot Axevalla hus, delade in sig i grupper om 5 som då släpptes in. Måltid med Ture. Thord Bonde berättade om Lödöse. -Säg mig herr Turem haven i härunder handlat som en ärlig riddare bör handla mot sin rätte herre och konung.

I ären röjd herr Ture Turesson Edra egna brev haver fällt eder.

Ture Turesson insåg att han var avslöjad och bad sina svenner att gripa herr Thord och kasta honom i fängelsetornet. Thord skall dock ha sprungit mot Ture och tagit halsgrepp samtidigt som han ropade på sina knektar. Detta ledde till att Axevalla hus kom i Thord Bondes händer.

 Ture Turesson fördes till Varnhems kloster som fånge men lyckades trymma till Danmark där han fortsatte att försöka förråda Sverige. 

 

ånga händelser har utspelat sig här under århundradenas lopp. En berättelse handlar om en fogde på Axevalla hus, Ture Turesson Bjälke, som satt här i mitten av 1400 talet. Han visade sig vara en förrädare som brevväxlade med den danske kungen om att bland annat överlämna borgen till Danmark. Den svenske Marsken Thord Bonde fann breven vid ett anfall mot lödöse. Han red sedan med en trupp på 30 ryttare till Axevalla hus. De delade in sig i klungor på fyra eller fem man i varje. De närmade sig sedan borgen med visst mellanrum för att inte väcka någon misstanke, När samtliga var inne intogs en måltid där Thord Bonde efter en stund började berätta om anfallet mot Lödöse och det danska nederlaget. Han förklarade för Ture att – I ären röd herr Ture Turesson! Edrea egna brev haver fällt eder. Ture förstod att han var förlorad så han ropade till sina svennar att gripa herr Thord och kasta honom i fängelsetornet. Thord var dock snabbare. Han fattade Thure vid strupen medan han ropade på sina knektar. Herr Ture och hans svenner blev fängslade och Axevalla hus var sedan i Thord Bondes händer.