Kort om Tord Karlsson Bonde

TITEL  

 Marsk, Hövitsman på Axevalla hus 1452-1456

LEVNADSÅR  

 -1456

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Tord Karlsson Bonde

Anhängare till Kung Karl. Fängslar Ture Turesson Bjälke.

Många händelser har utspelat sig här under århundradenas lopp. En berättelse handlar om en fogde på Axevalla hus, Ture Turesson Bjälke, som satt här i mitten av 1400 talet. Han visade sig vara en förrädare som brevväxlade med den danske kungen om att bland annat överlämna borgen till Danmark. Den svenske Marsken Thord Bonde fann breven vid ett anfall mot lödöse. Han red sedan med en trupp på 30 ryttare till Axevalla hus. De delade in sig i klungor på fyra eller fem man i varje. De närmade sig sedan borgen med visst mellanrum för att inte väcka någon misstanke, När samtliga var inne intogs en måltid där Thord Bonde efter en stund började berätta om anfallet mot Lödöse och det danska nederlaget. Han förklarade för Ture att – I ären röd herr Ture Turesson! Edera egna brev haver fällt eder. Ture förstod att han var förlorad så han ropade till sina svennar att gripa herr Thord och kasta honom i fängelsetornet. Thord var dock snabbare. Han fattade Thure vid strupen medan han ropade på sina knektar. Herr Ture och hans svenner blev fängslade och Axevalla hus var sedan i Thord Bondes händer. 

Sägs ha varit relativt lugna år på borgen. Efterträddes av fogdar utsedda av Kung Kristian som var danskvänliga.