Kort om Pedr Porse

TITEL

Dansk Riddare

LEVNADSÅR

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

SYSKON

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 

Pedr Porse

Pedr Porse hade en fordran hos den danske kungen Erik Klipping vilket ledde till att Pedr Porse placerade sig på Axevalla hus efter freden i Laholm 1278. I det fredsavtal som upprättades skulle Magnus Ladulås skuld till den danske kungen ursprungligen på 6000 riksdaler silver blev 2000 mark som skulle betalas till Pedr Porse till vilken den danske kungen hade en skuld.

 

Behöll god relation till Magnus Ladulås trots att Pedr porse verkar ha fräckt fängslat Magnus vid ett besök på Axevalla hus tills han lovade att betala av skulden.