Kort om Olof Skötkonung

TITEL

LEVNADSÅR

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

Sigrid Storråda

Erik Segersäll

SYSKON

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 

Olof Skötkonung

Olof Skötkonung (son till Sigrid Storråda), Sveriges första kristna kung,  förmodas ha vistats mycket i området. Både som barn och vuxen skall han ha vistats på den gamla kungsgården Ökull i Valle. Bland annat nämns gården i Västgötalagen som ett av Uppsala öde. Troligen vistades han dock aldrig som kung på Ökull, utan tog in på Axevalla hus som han fått i arv efter sin mor Sigrid.