Kort om Nils Svarte Skåning

TITEL  

 Dansk riddare och hövitsman på Axevalla hus 1389

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Nils Svarte Skåning

Dansk riddare som tillsattes som hövitsman på Axevalla hus 1389 efter slaget vid Åsle

Drottning Margaretas trupper belägrade borgen och som hövitsman tillsattes Nils Svarte Skåning.