Kort om Nils Guttormsson Tre Liljor

TITEL  

Nils Guttormson Djäken, Fogde över Axevalla hus 1405

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Nils Guttormsson Tre Liljor

Hövitsman över Axevalla hus och länet (tillsammans med Hennicke Bäckman) till 1409 Då han kallas Fogot i Westergotlande

Heneke Bekman och Nils Guttormsson Djäken mottog axevalla med fögderi att förvalta åt kungen och drottningen.