Kort om Laurens Björnsson Bjälke

TITEL  

 

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Laurens Björnsson Bjälke

Axevalla hus kom 1371 genom förlikning mellan Håkan, Magnus och Albrekt
i kung Håkan Magnussons besittning. Dennes anhangare, riksrådet Laurens Bjomsson Bjalke, kallade sig i ett brev samma år för hövitsman på Axevalla.