Kort om Knut Stensson Bjälke

TITEL  

Hövitsman på Axevalla hus 1449

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Knut Stensson Bjälke

 Halvbror till Karl Knutsson (kungen)