Kort om Knut Porse

TITEL

Halländs storman

LEVNADSÅR

död 1330

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

SYSKON

 

MAKE/MAKA

Ingeborg 1327

BARN

Knut
Håkan

Knut Porse

Under Ingeborgs tid förvaltades borgen sannolikt av hertig Knut Porse som hon senare gifte sig med 1327. Axevalla hus förlorade hon år 1326.

Knut Porse, död 1330, halländsk storman.Knut Porse deltog i det svenska uppror mot Birger Magnusson som banade väg för Magnus Erikssons kungaval 1319. Som hövitsman på Varberg blev han sedan kungamoderns, hertiginnan Ingeborgs, främsta stöd i hennes försök att ta över sin avlidne gemål Erik Magnussons tidigare välde i gränsområdet mellan de nordiska rikena. Paret utmanövrerades dock av det svenska rådet. Men när ett adelsuppror 1326 bröt ut i det splittrade Danmark mot Kristofer II grep Knut Porse tillfället att genom stöd åt detta skapa sig en maktställning där. Efter segern förlänades han av den nye kungen Valdemar III hertigdömet Södra Halland, Samsø m.m. När så Kristofer 1329 återfick kronan, försonades Knut Porse med denne och fick Estland som län men avled redan året därpå. Som nybliven hertig hade Knut Porse 1327 gift sig med Ingeborg; deras söner Knut och Håkan dog båda 1350.