Knut ERiksson
Kort om Knut Eriksson

TITEL  

 Kung av Sverige mellan 1167 – 1195

LEVNADSÅR  

 1140-1196 (eller 1195)

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

Erik den helige
Kristina Björnsdotter

SYSKON  

Filip
Katarina
Margareta

MAKE/MAKA  

Cecilia Johansdotter (namnet är en efterkonstruktion)

BARN  

Jon Knutsson
Knut Knutsson
Joar Knutsson
Erik Knutsson
Sigrid Knutsdotter

Knut Eriksson

 Begravd i Varnhems klosterkyrka