Kort om Harald Grenske

TITEL

LEVNADSÅR

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

SYSKON

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 

Harald Grenske

 Enligt Snorre Sturlasson skall Harald Grenske kommit till Sigrid Storråda med båt för att fria till henne.