Kort om Erik Puke

TITEL  

Erik Nilsson (Puke)  Upprorsledare Pukefejden – svenskt riksråd

LEVNADSÅR  

-1437 (avrättad)

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

/

SYSKON  

/

MAKE/MAKA  

/

BARN  

/

 

/ Ej hämtad eller okänd uppgift

Erik Puke