Kort om Erik Menved

TITEL  

 Dansk kung 1286-1319

LEVNADSÅR  

 1274-1319

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

Erik Klipping
Agnes av Brandenburg

SYSKON  

Erik
Kristofer
Märta
Rikissa
Katarina
Elisabet
Valdemar

MAKE/MAKA  

Ingeborg Magnusdotter av Sverige

BARN  

Skall ha haft 14 barn, som dock antingen var dödfödda eller dog unga.

Erik Menved

Erik Menved, 1274–1319, dansk kung 1286–1319, son till Erik Klipping.Under Erik Menveds omyndighet och första regeringstid hotades hans ställning dels av de stormän som dömts fredlösa för mordet på fadern, dels av deras allierade, bl.a. de norska kungarna Erik Magnusson och Håkan Magnusson samt ärkebiskop Jens Grand i Lund. Erik Menved lät bl.a. fängsla den senare, med flera års interdikt över Danmark som följd, och hans krig mot Norge medförde förlust av norra Halland.

I början av 1300-talet ingrep Erik Menved också i tronstriderna i Sverige på svågern Birger Magnussons sida. Sitt huvudintresse vid denna tid ägnade han dock åt att söka återta Danmarks forna besittningar i Nordtyskland, till en början med viss framgång. Men på 1310-talet vände krigslyckan, och hans nordtyska erövringar gick förlorade. Erik Menveds omfattande rustningar med bl.a. värvning av utländska legotrupper hade också blivit så dyrbara att han måste inleda de pantsättningar av delar av riket som under hans efterträdare vållade total riksupplösning.