Kort om Erik Klipping

TITEL

LEVNADSÅR

Levde 

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 

Erik Klipping

Erikskrönikan från 1320 nämner Axevalla hus och att borgen intogs 1277 av den danske kungen Erik Klipping.