Kort om Erengisl Nilsson

TITEL  

Hövitsman på Axevalla hus 1436, Riddare

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Erengisl Nilsson