Kort om Engelbrekt

TITEL

LEVNADSÅR

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

SYSKON

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 

Engelbrekt

Engelbrekt försökte inta borgen under mitten av 1430 -talet utan att lyckas.