Kort om Engelbrekt Engelbrektsson

TITEL  

Svensk bergsman och frälseman samt rikshövitsman från 1435. Ledde Engelbrektupproret 1434 mot Erik av Pommern

LEVNADSÅR  

 1390-1436

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

Engelbrekt Englikoson

SYSKON  

Ej hämtad/okänd uppgift

MAKE/MAKA  

Ej hämtad/okänd uppgift

BARN  

Ej hämtad/okänd uppgift

Engelbrekt Engelbrektsson