Kort om Bo Knutsson

TITEL  

 Hövitsman på Axevalla hus 1441, Riksråd

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Bo Knutsson