Kort om Anders Nilsson Mussla

TITEL  

Fogde över Axevalla hus, Hövitsman över östra delen av Värmland

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Anders Nilsson Mussla

Hennike Bäckmans svärson. Fogde över Axevalla hus 1434 (vid Engelbrektsfejden). Hövitsman över östra delen av Värmland med skyddsfästet Agnesholm. En eldig plågoande för både Västgötar och värmlänningar.