Kort om Algot Brynolfsson

TITEL

Lagman i Västergötland

LEVNADSÅR

FAMILJ

FÖRÄLDRAR

 

SYSKON

 

MAKE/MAKA

 

BARN

 11 söner, varav en biskop i Skara stift och en annan hette Folke

Algot Brynolfsson

Var av folkungaätt och hade gott anseende.

Ej bekräftat… Algot hade 11 söner vilka den ene var biskop i Skara stift. En annan son Folke hade em kärlekshistoria med Ingrd, dottter till lagmannen i Östergötland. Denne hade lovat bort sin dotter till en dansk riddare men Folke rövade tillsammans med en annan broder bort henne.

När kung Magnus får höra historien – log han under sitt skinn – som det står i visan. Dettta eftersom Magnus Ladulås ville komma åt lagman Algot Brynolfsson och straffa honom för störandet av kvinnofriden. Lagmannen fängslades och flera av hans söner berövades livet allt under skenet av nit inför lagen.

PÅ våren efter detta kom Magnus ladulås till Axevalla där han under sommaren höll hov. Detta eftersom Magnus Ladulås var rädd att västgötarna tillsammans med folkungarna tillsammans skulle hämnas lagmannens fängslande. Han försökte genom att hålla hov försonas med biskopen/lagmannens son. 

Överenskommelse träffades och biskop Brynolf återvände till Skara dit kungen lovat komma närsta Marie himmelsfärdsdag för att återinsätta biskopen i sitt ämbete. Magnus kom på utsatt dag ridande till Skara med sitt följe av svenner och riddare. Där gick han in i domkyrkan och nedlade sitt svärd vid altaret Inför gud och biskopen bad han om tillgift för allt det lidande han tillfogat oskyldiga. Därefter stod kunen upp och bjöd in biskopen till fest på Axevalla hus.