Kort om Albrekt av Mecklenburg

TITEL  

 

LEVNADSÅR  

 

FAMILJ  

FÖRÄLDRAR  

 

SYSKON  

 

MAKE/MAKA  

 

BARN  

 

Albrekt av Mecklenburg

1367 kom borgen att tillhöra Albrekt av Mecklenburg. Under den tid som följde drabbades folket hårt av förtryck och våld.